Jak jednat s dětmi, aby nezapochybovaly o naší lásce

Láska je nejzákladnější potřebou člověka. Láskyplné prostředí pomáhá dítěti rozvíjet jeho sociální dovednosti. Pokud cítí lásku, nepochybuje o svém bezpečí. Může svobodně projevovat své emoce a učit se je ovládat. Proto potřebujeme zjistit, jakým způsobem naše dítě lásku přijímá a tuto jeho potřebu nasytit.

Podle spolupracovníků v oblasti manželského a rodinného poradenství Garyho Chapmana a Rosse Campbella existuje pět jazyků lásky. Rodiče by měli ovládat všechny tyto jazyky, aby mohli naplňovat citové potřeby svých dětí. Většinou má však každý člověk jeden až dva jazyky primární, které ho zasytí nejvíce. Mějte na paměti, že primární jazyk se může u dětí s časem měnit.

Správná a otevřená komunikace je základ – Ebook: Jak komunikovat s dětmi tak, aby nám skutečně rozuměly?

Pět jazyků lásky

V knize „Děti a pět jazyků lásky“ rozlišují Chapman a Campbell pět primárních jazyků lásky:

1. Fyzický kontakt

Všechny malé i dospívající děti potřebují doteky. Nemusí to však vždy být jen mazlení. Děti ocení i pohlazení po vlasech, letmý dotek ruky, poplácání po zádech, lechtání či objetí.

Pro malé děti má například velký význam chování na klíně. U chlapců lze projevit kontakt například zápasem otce a synem či společnou sportovní aktivitou ve formě míčových her. U dospívajících je vhodným fyzickým kontaktem třeba masáž po sportovním výkonu.

Víte, co znamená skutečně uznat pocity dítěte?

2. Slova ujištění a povzbuzení

Rodiče, kteří uštědřují slova láskyplného vedení, pečlivě sledují  zájmy a schopnosti svého dítěte a utvrzují ho v nich chválou. Rozlišujme vyjádření náklonnosti a chvály. Slova „mám tě rád“ nejsou totéž jako slova chvály za dobře vykonaný úkol. Jde nám především o uznání osobnosti dítěte. Častá nahodilá chvála bez reálného vztahu ke konkrétnímu činu může pro dítě vyznít jako prázdné lichocení.

Buďte proto při používání slov ujištění opatrní a hlavně pravdiví. Buďme na děti příjemní, i když je mezi námi zrovna napětí. Vyžádané rady je nutné vyjadřovat taktéž pozitivním způsobem nikoliv zastrašováním.

3. Soustředěná pozornost

Je důležité s dítětem kvalitně trávit společný čas. Ať už hrajeme společenskou hru nebo čteme pohádku. K projevení pozornosti patří i každodenní láskyplný pohled do očí. Od rodičů vyžaduje tento jazyk lásky obětování vzácné komodity tj. jejich času. Tím dítěti vyjádří, že je pro ně důležité a že jsou s ním rádi. Trávit společně čas je možné, aniž by to vyžadovalo nějaké speciální místo.

Soustředěnou pozornost jde vyjádřit kdekoliv. V rodinách s více dětmi je životně důležité občas trávit čas i s každým dítětem o samotě. Společně trávený čas je ideální příležitostí pro sdílení vlastních zkušeností a pocitů.

4. Dárky

Dítě, které se cítí nejvíce milováno prostřednictvím dárků, bude své dárky uchovávat na speciálním místě, aby mu připomněly lásku bližního. Nikdy se nezapomene ostatním zmínit, od koho dárky dostalo. Dary nemusí být ani drahé ani příliš velké. Dítě by z nich hlavně mělo cítit vaši snahu o nejlépe zacílený výběr.

Není dobré děti zahrnovat dary a zapomínat projevovat lásku prostřednictvím i ostatních jazyků. Dárky mají jen umocnit lásku, nikoliv nahradit váš čas a pozornost. Pokud drobný dárek úhledně zabalíte, zvýšíte tak jeho hodnotu při slavnostním okamžiku předávání.

TIP: Jak v dětech pěstovat lásku ke knihám?

5. Skutky služby

Musí odpovídat věku dítěte. Pro děti byste měli dělat jen to, co pro sebe ještě nedokáží udělat samy. Láskyplná služba není otročením. Je to dar, nikoliv nutnost, a je vykonávána dobrovolně, nikoliv z donucení. Cílem je být vzorem jak vypomáhat nejbližším, ale také jak sloužit lidem, kteří nám laskavosti nemohou nijak oplatit. Formou takové služby může být například rodinná pohostinnost.

Používejte všech pět jazyků lásky a můžete si být jisti, že vaše dítě bude vaši bezpodmínečnou lásku cítit. Rozpoznání primárního jazyka dítěte je velmi důležité a užitečné. Naučte se jím mluvit a vaše úsilí, se vám brzy vrátí ve formě láskyplného vztahu s vaším dítětem.

Jak objevit primární jazyk svého dítěte?

Ne vždy je na první pohled jasné, který z jazyků vaše dítě preferuje a vnímá jako ten, který mu vyjadřuje lásku. Je důležité mluvit na dítě všemi jazyky a přitom sledovat jeho reakce. Napovědět vám může, jak projevuje dítě lásku vám. Dávejte dítěti na výběr mezi dvěma variantami jazyků lásky. Například: „Mám večer čas. Chtěla by ses se mnou projít nebo mám uvařit tvoje oblíbené jídlo?“

Vyjadřuje se dítě spíše slovně nebo fyzickým kontaktem? Vystavuje si vaše dárky nebo ho rychle omrzí? Co nejčastěji vyžaduje vaše dítě? Je to společně strávený čas nebo mazlení? Na co si dítě nejčastěji stěžuje? Nevytýká vám nedostatek soustředěné pozornosti? Nemá pocit, že ho nikdy za nich nepochválíte?

Děti neustále testují naši lásku svým chováním. Pokud nemají naplněnou citovou nádrž lásky, nejsou ochotné spolupracovat, vykazují znaky pasivně-agresivního chování nebo se cítí odstrčené a nemilované.

Znáte-li již primární jazyk vašeho dítěte, nepoužívejte ho jako formu ukázňování. Nemělo by to žádoucí účinek, naopak by to mohlo být pro děti traumatizující. Jsou-li kupříkladu jazykem lásky slova ujištění, nepoužívejte při kritice odsuzujících slov.

Jakými jazyky lásky hovoří mé děti

U svých dětí jsem vypozorovala, že jedním z jejich primárních jazyků lásky je soustředěná pozornost. Dcera od malička ráda vypráví příběhy a velmi ji těší, když si je vyposlechneme. Syn oceňuje společně strávený čas při četbě knih.

U syna jsem s překvapením zjistila, že málo sytím jeho potřebu fyzického kontaktu. Mylně jsem se domnívala, že když si sám o objetí neřekne, tak že ho nevyžaduje. Teď vím, že každé dítě fyzický dotek potřebuje. Jde jen o to najít preferovanou formu a intenzitu.

Úkolem nás rodičů není jenom dětem ukazovat lásku ve všech jazycích, ale také je naučit ji v různých variantách vyjadřovat v jejich budoucích vztazích, ať už soukromých nebo i pracovních. Od rodiny k rodině, tak můžeme vytvořit láskyplnější společnost.