Ochrana osobních údajů – GDPR

Jsme potěšeni vaší návštěvou našich webových stránek a také vaším zájmem. Bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně a chceme, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře.

Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Právo na informace

Na požádání vám podle možnosti obratem a písemně oznámím, jaké osobní údaje mám o vás zaznamenané. Pokud by byli vaše informace neshodné, můžeme je napravit.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na info@cestakpochopeni.cz, kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. V případě urgentních záležitostí nás můžete také kontaktovat telefonicky na 721 945 297.

Kodex ochrany údajů

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Pokud navštívíte naše stránky www.cetsakpochopeni.cz, server zaznamená vaši IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které mě navštívíte, webové stránky, které u mě navštívíte, a také datum a délku návštěvy.

Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace na webových stránkách, zadání emailu pro stažení ebooku zdarma, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy.

Bezpečnost

Patrik Zapletal jako jednatel, přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránil u sebe vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

Použití a postoupení osobních údajů

Patrik Zapletal jakožto jednatel, používá vaše osobní údaje za účelem technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Mí spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou vázáni diskrétností. Nikdy nevydáváme osobní údaje našich klientů žádným třetím stranám, slouží pouze pro zlepšování služeb, produktů a webových stránek!

Možnost odhlášení

Chceme vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná.

Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat a vymazat z naší databáze. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit za pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Cookies

Patrik Zapletal používá cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a aby mohl podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: Fyzická osoba podnikatel a jednatel Patrik Zapletal, se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte na stránkách www.cetsakpochopeni.cz jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas kupujícího: Vyplněním formuláře Přihláška souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze fyzické osoby podnikatele Patrika Zapletala, Výškovická 147, 700 30, Ostrava, IČ: 00706019, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů s možností se kdykoliv odhlásit.