Výchova dětí: Online poradna pro rodiče | Cestakpochopeni.cz Blog Recenze soukromé anglicko-české základní školy EDIN Ostrava

Recenze soukromé anglicko-české základní školy EDIN Ostrava

O této škole jste již možná slyšeli v rádiu nebo jste mohli vidět billboardy, fotografie na internetu apod. Prezentaci a reklamu této školy bych mohla hodnotit kladně, stále narážím na spousty rodičů, kteří o škole a školce Edin mluví, jelikož její reklama je vidět. Ono to z počátku vypadá skutečně hezky, maximální počet ve třídě v ZŠ je 14 dětí, na škole údajně učí rodilí mluvčí a zkušený pedagogický tým. Když se, ale podíváme pod pokličku této úžasné reklamy objevíme spoustu věcí, které jsou naprosto v rozporu s cílem rozvoje našich dětí. Dlouho jsem přemýšlela, zda vůbec tuto recenzi vydat, ale paní ředitelka mě každým dnem utvrzuje v tom, že není na co čekat.

Škola se nachází v Ostravě v malém rodinném domě, v přízemí se nachází pár tříd mateřské školy a v prvním patře se nachází již zmíněná základní škola. Třídy jsou poměrně dost malé, nedokážu si představit, že by v jedné třídě mělo být až 14 dětí, ale budiž, paní ředitelka je dle svých slov znalá školní legislativou, takže velikost tříd je to poslední, co bych chtěla hodnotit.

Náš syn docházel do školy ve školním roce 2017/2018 celé druhé pololetí a v letošním školním roce s 2018/2019 ukončil docházku v dubnu 2019. Absolvoval tedy výuku 1. a 2. třídy, kde bylo celkem šest žáků. Dnes už se nedivím, že kapacitu 14 dětí není paní ředitelka schopna naplnit. První ročník vedla sama paní ředitelka údajně bez pedagogického vzdělání, což je také uvedeno v inspekční zprávě a druhý ročník vedla paní učitelka, která nastoupila do školy v září tohoto školního roku po mateřské dovolené, takže její praxe a zkušenosti byly v začátcích. To samozřejmě nevnímám jako velký problém, ale pokud paní učitelka není schopna zvládnout učit šest dětí ve třídě, pak jsem nucena pochybovat o jejich zkušenostech i znalostech.

Paní učitelka k sobě neměla žádného zkušeného pedagoga, který by ji s její adaptací a pracovními záležitostmi pomohl a ukázal jí směr a cíl tohoto institutu, takže dle toho také výuka vypadala. Náš syn se v druhém pololetí 2. třídy stále dokola učil sčítání a odčítání, v českém jazyce psací písmena, a to stále dokola. V únoru 2019 nám už došla trpělivost a požádali jsme třídní učitelku o schůzku, kde jsme probírali, synovo vzdělání a jeho znalosti. Poukazovali jsme na výukové problémy, které jsme zaznamenali a doslova nás šokovala slova třídní učitelky, když řekla, že pokud nechceme nebude našemu synovi dávat domácí úkoly a pokud naopak chceme bude dětem dávat diktáty a učit je, jak si řekneme.

Na otázku, jak budeme řešit výukové problémy, nám bylo odpovězeno, že si třídní učitelka ničeho nevšimla. Dost nás to šokovalo, jelikož třída se skládá pouze ze šesti žáků, nicméně jsme k nějakým závěrům došli a paní učitelka, měla našeho syna pozorovat a poté nám sdělit, jak s ním nadále pracovat.

Uběhl další měsíc a stále jsme neměli zpětnou vazbu třídní učitelky. Rozhodli jsme se tedy na nedostatky, které ve škole vnímáme upozornit ředitelku, a protože těch nedostatků a nežádoucího chování ze strany žáků vyšších tříd stále přibývalo, rozhodli jsme se také ukončit studium našeho syna na škole EDIN. Schůzka s ředitelkou proběhla velmi nepříjemně, paní ředitelka popřela veškeré naše pochybnosti a zjištěné nedostatky, bylo nám řečeno stejně jako ostatním rodičům, kteří například na nežádoucí chování dětí z vyšších ročníků také apelovali, že jsme jediní a informace o podezření na probíhající šikanu, je pro ni nová.

S dost arogantním tónem nás vyprovodila z kanceláře a její poslední slova byla, že při rozvázání smlouvy o studiu nám přeje hodně štěstí, jelikož smlouva se dá přirovnat k lichvářské smlouvě na poskytování půjček, takže ji není možné nijak rozvázat. Výpověď smlouvy můžete podat pouze první dva měsíce v každém kalendářním roce. Tímto dnem komunikace z její strany skončila, na emaily nám již neodpověděla a hovor po zjištění s kým hovoří okamžitě položila. Takže jsme neváhali syna přihlásili na jinou školu a nestačili se divit, kolik učiva se syn musí doučit, aby vůbec mohl být klasifikován a postoupit do vyššího ročníku.

Doučovali jsme syna téměř půl roku učiva z matematiky, českého jazyka, prvouky, angličtiny, a dokonce také hudební výchovy jsme syna museli doučit a stále doučujeme. Ze zaplacených jedniček, najednou nosí dvojky, trojky i čtyřky a jeho znalosti byly na úrovni první třídy. Je skutečně zajímavé, že učitelka na státní škole s 24 žáky ve třídě dokáže děti naučit za jeden týden tolik, co EDIN za několik měsíců. A z toho neviním jen třídní učitelku, ale také velmi časté projektové dny a pouštění pohádek v hodinách. Syn po prvních pár dnech přišel z nové školy domů s údivem, že nová paní učitelka mu látku vysvětlí skutečně tak, že tomu dokáže rozumět.

Co škola EDIN nabízí?

Na webových stránkách školy EDIN se můžete dočíst například to, že škola je zaměřená na rozšířenou výuku angličtiny. Pod pojmem rozšířená výuka si prosím představte sledování pohádek v angličtině, jelikož rodilí mluvčí na škole neustále chybí. A pokud je zrovna nějaký rodilý mluvčí přítomen, pak na děti mluví pouze anglicky, tudíž je zcela nemožné, aby děti skutečně porozuměly tomu, co učitel říká a vyučuje. Za celý rok, co syn školu EDIN navštěvoval se naučil, pár barev a možná dny v týdnu, žádná jiná slovíčka nebo slovesa se ve škole bohužel nenaučil. Speciálně vyškolené rodilé mluvčí na této škole rozhodně nenajdete.

Dále se škola prezentuje tím, že výchova a vzdělávání probíhá v úzkém kontaktu s rodinou, ano pokud na školu pějete chválu, pak s vámi ředitelka komunikuje s úsměvem a děkuje za každou zpětnou vazbu. V případě, že sdělíte názor jiný, pak jste pouze „šťouralové“ a jediní v této škole, kterým se něco nelíbí.

Za zmínku také stojí věta: Pedagogové jsou žákům partnery, podporují je ve vytrvalosti a motivují je k dokončení zadaného úkolu. Syn si z této školy odnesl návyk nic, co nechce nedokončit. Když psal pololetní práci například z prvouky bylo mu řečeno, že pokud nechce nemusí jí dokončit, známka byla udělena chvalitebná za splnění poloviny písemné práce. Paní ředitelce jde pouze o spokojenost dětí na škole a spokojenost rodičů, jelikož jsme klienti, takže nějaký řád, pravidla a disciplínu na této škole rozhodně nenajdete.

Souhlasím s tvrzením, že podpis smlouvy jsme si rozhodli sami a souhlasím také s tím, že jsme do této školy šli všichni dobrovolně. Nicméně nehodlám souhlasit s tím, že osoba jako je paní ředitelka by se měla podílet na rozvoji dětí, když k právě k dětem nemá vůbec žádný vztah.

Zjištění, že v tom nejsme sami nás šokovalo

Na každý problém, jak už jsem zmínila jsme dostali odpověď, že jsme jediní v této škole. Když jsme po odchodu, ze školy zjistili, že v tom nejsme sami a rodičů, kteří jsou nespokojení stále jen přibývá nás dovedlo k tomu, že jsme se s problémy týkající se vedení školy obrátili na příslušné úřady a orgány. Začali se nám ozývat také bývalí zaměstnanci, a tak jsme postupem času zjistili, že jsme pouze našim školným přispěli na rozvoj tohoto neskutečného byznysu paní ředitelce. A protože školský zákon a česká školní inspekce jsou na tuto soukromou školy krátké, rozhodli jsme se na vlastní pěst informovat a upozornit další rodiče, kteří by chtěli své dítě na tuto školu přihlásit.

Nikomu přihlášení dítěte do školy EDIN nechceme rozmlouvat nebo školu jinak pomlouvat, ale než se rozhodnete podepsat smlouvu v této škole, doporučuji vám si ji vzít domů, prostudovat si ji a v případě, že vám cokoliv nebude jasné nechte si poradit právním zástupcem. Pokud vaše finanční prostředky vystačí na hrazení měsíčního školného, pak věřte, že pár stovek za konzultaci s právníkem vám může pomoci při rozhodování a může vám ušetřit spoustu času i peněz při případném pozdějším rozvázání této smlouvy.

Zkušenosti bývalých zaměstnanců a rodičů, naleznete v komentářích pod tímto článkem. Další recenze a zkušenosti můžete najít na Google a Facebooku, vystačí do vyhledávače Facebook napsat „edin“. Jelikož paní ředitelka zablokovala všem bývalým rodičům i zaměstnancům možnost vkládat recenzi či komentář na FB stránky EDIN, pak to i nadále vypadá, jako by škola EDIN stále jen vzrůstala a všechno bylo zalité sluncem.

Shrnutí:

 • Výuka na této škole je na velmi nízké úrovni
 • Výuka AJ je ještě na nižší úrovni, rodilí mluvčí chybí neustále
 • Ředitelka popírá negativa, nekomunikuje, nemá kladný vztah k dětem
 • Neustále se střídá pedagogický personál
 • Vychovatelka školní družiny údajně užívá drogy, nemá kladný vztah k dětem, křičí na ně neustále
 • Každý den se zpívá státní česká hymna, děti k tomuto státnímu českému symbolu časem ztrácí úctu
 • Pedagogové jsou nezkušení, nemají praxi, děti se neposouvají
 • Škola nemá vhodnou jídelnu, děti obědvají ve výdejně ve velmi malém prostoru
 • Na škole jsou pouze dvě toalety, pro všechny děti
 • Prostory školní družiny jsou velmi malé
 • Škola nemá svou tělocvičnu, tělocvik se vyučuje ve squash centru
 • Školní porce jídla jsou velmi malé, porce masa rozhodně nesplňuje stanovenou gramáž
 • Škola nemá svou šatnu dělí s mateřskou školkou, což vede k tomu, že děti stále něco hledají. Skřínky, které mají děti k dispozici v prvním patře nejsou uzamykatelné.
 • Třídy pro děti jsou velmi malé, děti o přestávce nemají dostatek prostoru k pohybu
 • Certifikovaným nábytkem má škola na mysli pouze tabuli a školní lavice, dalším vybavením třídy je pouze kalax na boxy do výtvarné výchovy
 • Vyhrožování a zastrašování jde paní ředitelce na výbornou

3 Comments

Related Posts

3 komentáře

 1. Jana Ščerbová
  16/06/2019

  Milí čitatelé,rodiče budoucích i stávajících žáků,
  nedá mi to a musím i já reagovat na uvěřejněnou recenzi. Ač s politováním, musím souhlasit s každým slovem, které je zde uveřejněné.
  V době otevření základní školy – před rokem – jsem zde nastoupila jako paní učitelka do první třídy. Po slibech paní ředitelky jsem se na svou práci nesmírně těšila a zároveň s kolegyní, která nastoupila do malotřídky = třetí a čtvrtá třída, jsme začaly pracovat na koncepci školy – vybraly jsme učebnice, připravily si a naplánovaly společné akce. Proč společné? Já měla ve třídě 7 dětí a ona 4. Hlavu jsme měly plnou skvělých nápadů a byly jsme tzv. naladěny na stejnou vlnu = maximum pro děti.
  Náš optimismus nás však brzy přešel a my poznaly, že škola nebude pro děti, ale obrovský byznys pro paní ředitelku. Děti nejsou děti, ale klienti, vy nepracujete jako pedagog, ale poskok a plníte nesplnitelné příkazy. Pokud chcete něco pro děti, máte smůlu.Školní vzdělávací program – proč?,školská rada – proč?, školní řád – proč?, klasifikační pravidla – proč?, plán do dalších let – zbytečnost… Vše objednejte, zaplaťte – však vám to možná někdy paní ředitelka proplatí. Chcete slibované tablety – nestarejte se, není to vaše věc; chcete interaktivní tabuli – nestarejte se, není to vaše věc. Chcete teplé obědy – stejná odpověď, Chcete větší porce pro základní školu – opět stejná odpověď. Nezbyly vám pro děti svačiny? No a, školka měla hlad – ono objednat o 10 porcí méně a nakrmit školku, školu a pedagogy…hotový zázrak ( naplnit tašku a NĚKAM poslat… ).A dětem ze základky stačí přeci stejné porce jako školkovým.
  Stěžujete si, že děti jedí v nevhodném prostředí, že celá třída je zelená od plísně a děti jsou nemocné, netopí se ( omlouvám se, topí se, ale jen tehdy, pokud je přítomna paní ředitelka )…máte i fotografie, které to dokumentují? Stačí známost na hygieně a je vše OK – zdi se přetřou před kontrolou savem a vysají se, děti se proběhnou párkrát do schodů, umyjou si ruce v teplé vodě a pak je můžete předat šťastným a spokojeným klientům – rodičům – sponzorům školy.
  Pokud chcete učit a vychovávat, máte smůlu. Úkoly se nedávají ( ani k procvičování ), klienti musí být spokojeni a děti usměvavé. Rodilý mluvčí neumí učit, protože nemá vhodnou kvalifikaci, je schizofrenik a musíte mu dělat dohled…no a…dostanete za odměnu za úkol připravit mu na celý rok přípravu. Stejně ji nepoužije, ale nevadí.Kdyby přišla inspekce, tak to postačí ( i zde postačí paní ředitelce známosti a mezery v legislativě = inspekce na soukromé školy nemůže, proto ať děti ničí dále ). Že se děti místo slovíček učí názvy akvarijních a mořských rybiček to nevadí – všechny třídy stejně – vy se nemáte co starat.
  A tak bych mohla pokračovat ještě dlouho. Mrzí mě, že zde přeci nejde o paní ředitelku – ta ať si sáhne do svědomí ( pokud ho má ) sama – ale jde přeci o děti TY JSOU NA PRVNÍM MÍSTĚ.
  Nesmíte tu řešit ani šikanu, protože zrovna ti, kteří ji provádějí, jsou ti nejdůležitější klienti. Vždyť je nikde nechtěli a tady našli azyl.
  Pokud si stěžuje zaměstnanec, je mu vyhrožováno – i v osobním volnu a mimo budovu školy. JE ZASTRAŠOVÁN.Nemáte výplatu, nemocenská v koši…Pokud si začne stěžovat rodič, tak dopadne stejně a přestává být klient, ale obtížný “hmyz”, který je rovněž třeba různými praktikami a zastrašováním zlikvidovat. Pokud na vás už paní ředitelka nemůže, tak se vám pomstí na dítěti aspoň tím, že mu přepíše, bez souhlasusu třídního učitele, známky na vysvědčení. Věřím tomu, že fyzicky ho nenapadne, to by bylo vidět, ale psychicky zdeptá, to je neprokazatelné. Šikana postačí.
  Já osobně to pochopila a už jsem nečekala na žádnou změnu v chování vedoucího pracovníka a dala jsem po třech měsících výpověď. Se mnou chtěla odejít i moje kolegyně, ale její výpověď byla odmítnuta a podařilo se jí ji předat až v dubnu. Dopadla ještě hůř.
  Fotky na facebooku, kterými je škola prezentována, procházejí tvrdým výběrem pod dohledem paní ředitelky – mění se i text.
  Na závěr snad postačí i informace o tom, že za 3 měsíce mého působení se zde vystřídalo 11 pracovníků a všichni dopadli stejně. A na nemocenskou se zde nechodí, jinak už vás ani nepustí na pracoviště.
  Věřím, že dodám dalším rodičům odvahu a nebudou strkat hlavu do písku a nedovolí další likvidaci dětí – mí bývalí žáci neprošli ani testy na základní školu ze základního učiva. Přimluvila jsem se a zaručila, že je budu doučovat. Jsou i na klasické škole spokojeni a šťastni.
  Přeji vám hodně odvahy, pevné nervy v boji za své ratolesti. VŽDYŤ JSOU VAŠE.

 2. Lucie Orlíková
  19/06/2019

  Naše dvě děti toto zařízení navštěvovaly tři roky, tudíž máme za sebou jak mateřskou školu, tak i první třídu ve škole. Stručně ke školce – dokud zde byla aspoň jedna zkušenější paní učitelka, svým způsobem to fungovalo, bohužel od určité doby se učitelky mění několikrát do roka, většinou se jedná o mladá děvčata bez jakéhokoliv vzdělání z oblasti učitelství pro MŠ, chybí “starší” pedagog, který by je nějakým způsobem vedl. Dětem je dovoleno vše, neexistují žádné mantinely, a i když se jedná o problémové dítě, rodič se v hodnocení stejně dozví, že je vše v nejlepším pořádku a jeho dítě zvládá vše v naprosté pohodě, realita pro většinu rodičů je pak poněkud drsná. Rovněž materiální zabezpečení je na velmi nízké úrovni v porovnání s klasickými státními školkami, chybí pomůcky pro rozvoj dětí, příprava předškoláku je na nulové úrovni, rovněž smíšené skupiny 2-6 let starším dětem nejsou příliš k užitku.
  Co se týká školy, syna jsme zde dávali především s vidinou nízkého počtu dětí ve třídě a tudíž eliminace šikany hned v zárodku a hlavně kvůli angličtiny. A v našem případě jsme měli relativně štěstí na paní učitelku v první třídě, která byla schopná, ve škole už ovšem nepracuje. Situace je taková, že syn v nové škole dochází na doučování z anglického jazyka, jelikož opravdu po 3 letech neuměl ani základy, mezery má i v předmětech, které pro někoho nejsou podstatné, jako je prvouka či hudební výchova. Ve škole se běžně několik týdnů neučilo, jelikož se trénovalo na besídku a pak se vše rychle dohánělo. Do školy se začaly stahovat problémové děti, které byly vyloučeny z jiných škol, neexistuje zde žádný výchovný poradce, který by však uměl s takovými dětmi pracovat a řešil situaci s rodiči jak dětí šikanovaných, tak i rodiči daných dětí. Paní ředitelka rozhodně s nikým komunikovat v případě problému nebude, rovněž ani na datovou schránku nereaguje a lhaní se považuje za normální věc. Vše se dělá jen pro fotky na sociálních sítích, aby to navenek vypadalo “úžasně”. Bohužel i část pozitivních recenzí, které se dají najít na internetu, byla psána pedagogy, jak současnými, tak i bývalými. Pokud vám tedy záleží na vzdělání vašich dětí a chcete z nich vychovat slušného člověka, zde se toho rozhodně nedočkáte.
  Děti jsou logicky šťastné a spokojené, protože nic nemusí, podle mého však o děti nejde, ale čistě jenom o business aspoň paní ředitelce.

 3. Veronika Radoslavicova
  31/07/2019

  Dobry den, musim se pripojit ke komentarum, se kterymi souhlasim v kazde vete. Pri cteni vyse uvedenych komentaru se mi pritizilo – vsim jsme si prosli take a jsem velice rada, ze mame tuto etapu za sebou. Sveho syna jsem nastesti dala ze skoly pryc vcas – po ukonceni 1.tridy. Od ledna jsme se ovsem cela rodina podilela na jeho doucovani, aby mohl nastoupit do 2.tridy statni ZS. Nerozumim tomu, ze pani reditelce je dovoleno dale provozovat zakladni skolu. Tak mozna se ta voda jednou dovari …. ;o).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.