Edin - Zkušenost se Základní školou

O této škole jste již možná slyšeli v rádiu nebo jste mohli vidět billboardy, fotografie na internetu apod. Prezentaci a reklamu této školy bych mohla hodnotit kladně, stále narážím na spousty rodičů, kteří o škole a školce Edin mluví, jelikož její reklama je vidět. Ono to z počátku vypadá skutečně hezky, maximální počet ve třídě v ZŠ je 14 dětí, na škole údajně učí rodilí mluvčí a zkušený pedagogický tým.

Když se, ale podíváme pod pokličku této úžasné reklamy objevíme spoustu věcí, které jsou naprosto v rozporu s cílem rozvoje našich dětí. Dlouho jsem přemýšlela, zda vůbec tuto recenzi vydat, ale paní ředitelka mě každým dnem utvrzuje v tom, že není na co čekat.

Co nám postupně docházelo

Škola se nachází v Ostravě v malém rodinném domě, v přízemí se nachází pár tříd mateřské školy a v prvním patře se nachází již zmíněná základní škola. Třídy jsou poměrně dost malé, nedokážu si představit, že by v jedné třídě mělo být až 14 dětí, ale budiž, paní ředitelka je dle svých slov znalá školní legislativou, takže velikost tříd je to poslední, co bych chtěla hodnotit.

Náš syn docházel do školy ve školním roce 2017/2018 celé druhé pololetí a v letošním školním roce s 2018/2019 ukončil docházku v dubnu 2019. Absolvoval tedy výuku 1. a 2. třídy, kde bylo celkem šest žáků. Dnes už se nedivím, že kapacitu 14 dětí není paní ředitelka schopna naplnit. První ročník vedla sama paní ředitelka údajně bez pedagogického vzdělání, což je také uvedeno v inspekční zprávě a druhý ročník vedla paní učitelka, která nastoupila do školy v září tohoto školního roku po mateřské dovolené, takže její praxe a zkušenosti byly v začátcích. To samozřejmě nevnímám jako velký problém, ale pokud paní učitelka není schopna zvládnout učit šest dětí ve třídě, pak jsem nucena pochybovat o jejich zkušenostech i znalostech.

Paní učitelka k sobě neměla žádného zkušeného pedagoga, který by ji s její adaptací a pracovními záležitostmi pomohl a ukázal jí směr a cíl tohoto institutu, takže dle toho také výuka vypadala. Náš syn se v druhém pololetí 2. třídy stále dokola učil sčítání a odčítání, v českém jazyce psací písmena, a to stále dokola. V únoru 2019 nám už došla trpělivost a požádali jsme třídní učitelku o schůzku, kde jsme probírali, synovo vzdělání a jeho znalosti. Poukazovali jsme na výukové problémy, které jsme zaznamenali a doslova nás šokovala slova třídní učitelky, když řekla, že pokud nechceme nebude našemu synovi dávat domácí úkoly a pokud naopak chceme bude dětem dávat diktáty a učit je, jak si řekneme.

Na otázku, jak budeme řešit výukové problémy, nám bylo odpovězeno, že si třídní učitelka ničeho nevšimla. Dost nás to šokovalo, jelikož třída se skládá pouze ze šesti žáků, nicméně jsme k nějakým závěrům došli a paní učitelka, měla našeho syna pozorovat a poté nám sdělit, jak s ním nadále pracovat.

Uběhl další měsíc a stále jsme neměli zpětnou vazbu třídní učitelky. Rozhodli jsme se tedy na nedostatky, které ve škole vnímáme upozornit ředitelku, a protože těch nedostatků a nežádoucího chování ze strany žáků vyšších tříd stále přibývalo, rozhodli jsme se také ukončit studium našeho syna na škole EDIN. Schůzka s ředitelkou proběhla velmi nepříjemně, paní ředitelka popřela veškeré naše pochybnosti a zjištěné nedostatky, bylo nám řečeno stejně jako ostatním rodičům, kteří například na nežádoucí chování dětí z vyšších ročníků také apelovali, že jsme jediní a informace o podezření na probíhající šikanu, je pro ni nová.

S dost arogantním tónem nás vyprovodila z kanceláře a její poslední slova byla, že při rozvázání smlouvy o studiu nám přeje hodně štěstí, jelikož smlouva se dá přirovnat k lichvářské smlouvě na poskytování půjček, takže ji není možné nijak rozvázat. Výpověď smlouvy můžete podat pouze první dva měsíce v každém kalendářním roce. Tímto dnem komunikace z její strany skončila, na emaily nám již neodpověděla a hovor po zjištění s kým hovoří okamžitě položila. Takže jsme neváhali syna přihlásili na jinou školu a nestačili se divit, kolik učiva se syn musí doučit, aby vůbec mohl být klasifikován a postoupit do vyššího ročníku.

Doučovali jsme syna téměř půl roku učiva z matematiky, českého jazyka, prvouky, angličtiny, a dokonce také hudební výchovy jsme syna museli doučit a stále doučujeme. Ze zaplacených jedniček, najednou nosí dvojky, trojky i čtyřky a jeho znalosti byly na úrovni první třídy. Je skutečně zajímavé, že učitelka na státní škole s 24 žáky ve třídě dokáže děti naučit za jeden týden tolik, co EDIN za několik měsíců. A z toho neviním jen třídní učitelku, ale také velmi časté projektové dny a pouštění pohádek v hodinách. Syn po prvních pár dnech přišel z nové školy domů s údivem, že nová paní učitelka mu látku vysvětlí skutečně tak, že tomu dokáže rozumět.

Co škola EDIN nabízí?

Na webových stránkách školy EDIN se můžete dočíst například to, že škola je zaměřená na rozšířenou výuku angličtiny. Pod pojmem rozšířená výuka si prosím představte sledování pohádek v angličtině, jelikož rodilí mluvčí na škole neustále chybí. A pokud je zrovna nějaký rodilý mluvčí přítomen, pak na děti mluví pouze anglicky, tudíž je zcela nemožné, aby děti skutečně porozuměly tomu, co učitel říká a vyučuje. Za celý rok, co syn školu EDIN navštěvoval se naučil, pár barev a možná dny v týdnu, žádná jiná slovíčka nebo slovesa se ve škole bohužel nenaučil. Speciálně vyškolené rodilé mluvčí na této škole rozhodně nenajdete.

Dále se škola prezentuje tím, že výchova a vzdělávání probíhá v úzkém kontaktu s rodinou, ano pokud na školu pějete chválu, pak s vámi ředitelka komunikuje s úsměvem a děkuje za každou zpětnou vazbu. V případě, že sdělíte názor jiný, pak jste pouze „šťouralové“ a jediní v této škole, kterým se něco nelíbí.

Za zmínku také stojí věta: Pedagogové jsou žákům partnery, podporují je ve vytrvalosti a motivují je k dokončení zadaného úkolu. Syn si z této školy odnesl návyk nic, co nechce nedokončit. Když psal pololetní práci například z prvouky bylo mu řečeno, že pokud nechce nemusí jí dokončit, známka byla udělena chvalitebná za splnění poloviny písemné práce. Paní ředitelce jde pouze o spokojenost dětí na škole a spokojenost rodičů, jelikož jsme klienti, takže nějaký řád, pravidla a disciplínu na této škole rozhodně nenajdete.

Souhlasím s tvrzením, že podpis smlouvy jsme si rozhodli sami a souhlasím také s tím, že jsme do této školy šli všichni dobrovolně. Nicméně nehodlám souhlasit s tím, že osoba jako je paní ředitelka by se měla podílet na rozvoji dětí, když k právě k dětem nemá vůbec žádný vztah.

Zjištění, že v tom nejsme sami nás šokovalo

Na každý problém, jak už jsem zmínila jsme dostali odpověď, že jsme jediní v této škole. Když jsme po odchodu, ze školy zjistili, že v tom nejsme sami a rodičů, kteří jsou nespokojení stále jen přibývá nás dovedlo k tomu, že jsme se s problémy týkající se vedení školy obrátili na příslušné úřady a orgány. Začali se nám ozývat také bývalí zaměstnanci, a tak jsme postupem času zjistili, že jsme pouze našim školným přispěli na rozvoj tohoto neskutečného byznysu paní ředitelce. A protože školský zákon a česká školní inspekce jsou na tuto soukromou školy krátké, rozhodli jsme se na vlastní pěst informovat a upozornit další rodiče, kteří by chtěli své dítě na tuto školu přihlásit.

Nikomu přihlášení dítěte do školy EDIN nechceme rozmlouvat nebo školu jinak pomlouvat, ale než se rozhodnete podepsat smlouvu v této škole, doporučuji vám si ji vzít domů, prostudovat si ji a v případě, že vám cokoliv nebude jasné nechte si poradit právním zástupcem. Pokud vaše finanční prostředky vystačí na hrazení měsíčního školného, pak věřte, že pár stovek za konzultaci s právníkem vám může pomoci při rozhodování a může vám ušetřit spoustu času i peněz při případném pozdějším rozvázání této smlouvy.

Zkušenosti bývalých zaměstnanců a rodičů, naleznete v komentářích pod tímto článkem. Další recenze a zkušenosti můžete najít na Google a Facebooku, vystačí do vyhledávače Facebook napsat „edin“. Jelikož paní ředitelka zablokovala všem bývalým rodičům i zaměstnancům možnost vkládat recenzi či komentář na FB stránky EDIN, pak to i nadále vypadá, jako by škola EDIN stále jen vzrůstala a všechno bylo zalité sluncem.

Shrnutí ke zkušenosti se základní školou EDIN v Ostravě:

 • Výuka na této škole je na velmi nízké úrovni
 • Výuka AJ je ještě na nižší úrovni, rodilí mluvčí chybí neustále
 • Ředitelka popírá negativa, nekomunikuje, nemá kladný vztah k dětem
 • Neustále se střídá pedagogický personál
 • Vychovatelka školní družiny údajně užívá drogy, nemá kladný vztah k dětem, křičí na ně neustále
 • Každý den se zpívá státní česká hymna, děti k tomuto státnímu českému symbolu časem ztrácí úctu
 • Pedagogové jsou nezkušení, nemají praxi, děti se neposouvají
 • Škola nemá vhodnou jídelnu, děti obědvají ve výdejně ve velmi malém prostoru
 • Na škole jsou pouze dvě toalety, pro všechny děti
 • Prostory školní družiny jsou velmi malé
 • Škola nemá svou tělocvičnu, tělocvik se vyučuje ve squash centru
 • Školní porce jídla jsou velmi malé, porce masa rozhodně nesplňuje stanovenou gramáž
 • Škola nemá svou šatnu dělí s mateřskou školkou, což vede k tomu, že děti stále něco hledají. Skřínky, které mají děti k dispozici v prvním patře nejsou uzamykatelné.
 • Třídy pro děti jsou velmi malé, děti o přestávce nemají dostatek prostoru k pohybu
 • Certifikovaným nábytkem má škola na mysli pouze tabuli a školní lavice, dalším vybavením třídy je pouze kalax na boxy do výtvarné výchovy
 • Vyhrožování a zastrašování jde paní ředitelce na výbornou